Клиенти

hamberger
инж. Николай Петров
Хамбергер България ЕООД
Управител
Настоящата референция се издава на „Си Вендинг Спот“ ЕООД в уверение на това, че изпълнява коректно своите задължения. Фирма „Си Вендинг Спот“ ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, необходимото техническо оборудване за качествено изпълнение на предлаганите услуги. При всички досегашни контакти екипът на „Си Вендинг Спот“ ЕООД е показъл професионализъм и отговорност при доставка на напитки, безалкохолни и пакетирани храни от вендинг автоматите в нашата фирма. Доволни сме от коректността и точността при изпълнението на поетите ангажименти от страна на доставчика. Искрено препоръчваме „Си Вендинг Спот“ ЕООД като партньор, на който може да се разчита за отлична доставка на топли напитки безалкохолни и пакетирани храни от вендинг автомати.

 

impuls
инж. К. Кашавелов
Импулс АД
Управител
Настоящата референция се издава от „Импулс”АД въз основа на подписания между двете страни договор за доставка на напитки и храни от кафе-машини и автомати за храни и напитки. По време на съвместната ни работа фирмата доставчик доказа възможностите си — професионално отношение, стриктно изпълнение на изискванията на ползвателя и проява на гъвкавост при всеки конкретен ангажимент. „Си Вендинг Спот” ЕООД работи точно и отговорно с добра
комуникация и екипите са добре координирани. Това са основанията нашата фирма да оцени „Си Вендинг Спот” ЕООД като надежден партньор.

 

ideal-standart
Емил Гатев
Идеал Стандарт - Видима АД
Изпълнителен Директор
Настоящата референция се издава на „Си Вендинг Спот” ЕООД Габрово, в израз на пълната удовлетвореност от съвместното ни партньорство, което води началото си от 2009 година и продължава успешно и до днес. Проявената динамичност, коректност и спазване на параметрите на договореност са отличителни черти, които говорят за опит и благонадеждност. На служителите от „Си Вендинг Спот“ ЕООД може да се разчита както за доставка и контрол над доставените напитки и храни, така и за цялостната техническа поддръжка на вендинг автоматите. Убедени в предлаганото отлично качество, съчетано с персонално отношение към клиента и гъвкавост, бихме препоръчали „Си Вендинг Спот“ ЕООД като коректен партньор, услугите на когото възнамеряваме да използваме и занапред!

 

EXPALBCIA
инж. Р. Маркова
ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ АД
Изпълнителен Директор
С настоящата референция, ръководството на фирма: „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД изразява задоволството си от фирма „Си Вендинг Спот” ЕООД, във връзка с инсталирането на кафемашина и нейното сервизиране,
както и обслужване в нашата сграда с цел предоставяне на топли напитки. Фирмата разполага с необходимите квалифицирани специалисти и съвременна техника, което е предпоставка за качествено изпълнение и надеждност.

 

amk
инж. К. Иванов
АМК
Управител
Настоящата референция се издава на „Си Вендинг Спот” ЕООД Габрово, в израз на пълната удовлетвореност от съвместното ни партньорство, което води началото си от 2009 година и продължава успешно и до днес. Проявената динамичност, коректност и спазване на параметрите на договореност са отличителни черти, които говорят за опит и благонадеждност. На служителите от „Си Вендинг Спот“ ЕООД може да се разчита както за доставка и контрол над доставените напитки и храни, така и за цялостната техническа поддръжка на вендинг автоматите. Убедени в предлаганото отлично качество, съчетано с персонално отношение към клиента и гъвкавост, бихме препоръчали „Си Вендинг Спот“ ЕООД като коректен партньор, услугите на когото възнамеряваме да използваме и занапред!

 

indian sexvideo