Блог

Управление на качеството: Разпознаване на очакванията на заинтересованите страни – процеси за контрол – осигуряване на успех

 

ISO 9001 документира процесите, процедурите и отговорностите за реализиране на политиките и целите за качество. Въз основа на осемте принципа за управление на качеството стандартът по ISO 9001:2015 дава определение на начина, по който организацията работи, за да отговаря на изискванията на своите клиенти и заинтересовани страни:

– фокусиране върху клиентите;

– лидерство;

– участие на хората;

– процедурен подход;

– организационен контекст;

– непрекъснато усъвършенстване;

– вземане на решения въз основа на факти;

indian sexvideo